Informatii publice

Informare 5 martie 2019

În temeiul prevederilor Legii nr. 249/2015 (modificată şi completată) şi ale Ordinului ministrului mediului nr. 1362/28.12.2018 (art. 4 alin. 2), toate organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorilor (fostele “organizaţii de transfer responsabilitate” sau OTR) trebuie să depună dosarul de re-autorizare în cazul în care doresc să îşi continue activitatea. Acest dosar trebuie transmis Comisiei de supraveghere a răspunderii extinse a producătorului (REP) în termen de maximum 90 de zile de la data de 15.01.2019, data publicării Ordinului nr. 1362/2018 în Monitorul Oficial. 

În acest context, vă anunţăm că S.C. ECO-ROM AMBALAJE S.A. îndeplineşte condiţiile legale de reautorizare, sens în care, la data de 5.03.2019, a fost depus dosarul/solicitarea de re-licenţiere conform cerinţelor prevăzute la Cap.III din Procedura (Anexa la Ordinul nr.1362/2018), care a fost înregistrat/ă la secretariatul Comisiei REP cu nr.5/05.03.2019 (după cum se poate vedea anexat).

Pe această cale, mulţumim clienţilor şi partenerilor noştri, asigurându-vă că, şi pe viitor, vom depune toate diligenţele pentru a fi un colaborator de încredere preocupat de respectarea legii şi protejarea drepturilor şi a intereselor legitime ale dumneavoastră şi ale societăţii.

________________________________________________________________________________

Informare 3 mai 2017

Prin eforturile sustinute ale Eco-Rom Ambalaje a fost securizata indeplinirea obiectivului de valorificare pentru cantitatile de ambalajele de sticla puse pe piata in anul 2017 in sistemul companiei si a fost creat temporar un context de piata favorabil pentru producatorii si importatorii de bunuri ambalate in ambalaje de sticla.

Ca urmare, prin eficientizarea colaborarii cu furnizorii sai, colectori autorizati de deseuri de ambalaje, Societatea noastra si-a propus sa vina in intampinarea clientilor pentru a favoriza executarea contractelor cu eforturi financiare echitabile pentru ambele parti.

Astfel, Eco-Rom Ambalaje diminueaza tariful unitar la sticla cu 10% pentru cantitatile de ambalaje de sticla introduse in sistemul sau incepand cu luna iunie 2017.

Eco-Rom Ambalaje va continua eforturile de crestere a performantei in vederea realizarii obiectivelor de reciclare si valorificare, atat in colaborare cu companiile de gestiune a deseurilor cat si cu autoritatile locale, in conditii sustenabile si de siguranta, a unor previziuni economice rezonabile precum sunt cele referitoare la deseurile de ambalaje de sticla pentru aceasta perioada.

Producatorii si importatorii de bunuri ambalate care doresc mai multe informatii ne pot contacta la:

Email: comercial@ecoromambalaje.ro

Tel : +4021.413.08.44

Fax : +4021.413.08.57

________________________________________________________________________________

INFORMARE – 11 aprilie 2017

Va informam ca in data de 11 aprilie 2017, Ministerul Mediului a emis Licenta de Operare pentru Eco-Rom Ambalaje in formatul standard prevazut de legislatia in vigoare. Noua licenta este valabila incepand cu data de 27 octombrie 2016 ceea ce confirma pozitia justa a Societatii (fapt atestat si de sentinta nr. 75/17 ianuarie 2017 a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal) ca, in mod continuu, am detinut si detinem dreptul de a desfasura activitatea licentiata.

Multumim clientilor, furnizorilor si partenerilor nostri, asigurandu-i, atat pe aceia care lucreaza in prezent, cat si pe cei care vor coopera cu Societatea noastra, ca Eco-Rom Ambalaje SA va continua sa isi deruleze activitatea cu respectarea legii si protejarea drepturilor si a intereselor legitime ale tuturor colaboratorilor cat si cele ale Societatii.

LICENTA 2017

________________________________________________________________________________

INFORMARE – 08 martie 2017

La data de 8 martie 2017, urmare a notificarilor transmise de Societatea noastra, Ministerul Mediului a  completat Lista operatorilor economici care au licenta de operare  cu mentionarea S.C. ECO-ROM AMBALAJE S.A. ( a se vedea  http://www.mmediu.ro/categorie/comisie-ambalaje/196 ).

[08.03.2017]

Nume operatorDate de contactLicența
S.C. ECOROM AMBALAJE S.A.www.ecoromambalaje.roLicenţa de operare in baza sentintei judecatoresti nr. 75/17.01.2017
(…)(…)(…)

Le reamintim clientilor si furnizorilor nostri ca noua licenta este valabila incepand cu data de 27 octombrie 2016.

Acest fapt este atestat chiar de sentinta civila nr. 75/17.01.2017 mentionata pe situl Ministerului Mediului: „Admite cererea. Constată îndeplinite condiţiile prevăzute de O.U.G. nr. 27/2003 privind aprobarea tacită. Obligă pârâtul (n. ed. Ministerul Mediului) să elibereze reclamantei (n. ed. Eco-Rom Ambalaje) licenţa de operare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje, în vederea îndeplinirii cel puţin a obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie şi de reciclare a deşeurilor de ambalaje, prevăzute de art. 16 alin. (4) din legea nr. 249/2015, cu valabilitate de la data de 27.10.2016. Definitivă. Pronunţată public prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 17.01.2017.”

In acest context, va aducem la cunostinta ca vom continua demersurile noastre pana la executarea integrala a sentintei judecatoresti mai sus mentionate si obtinerea documentului fizic care confirma indeplinirea intocmai de catre Ministerul Mediului a dispozitiilor instantei.

________________________________________________________________________________

INFORMARE – 16 februarie 2017

În continuarea mesajului nostru din data de 6 februarie 2017, vă punem la dispoziție adresa primita din partea Comisiei de Autorizare din cadrul MMAP:

Adresa februarie 2017 Comisia de autorizare

 

______________________________________________________________________________________________________________________

INFORMARE – 6 februarie 2017

Astfel cum ne-am angajat prin mesajele noastre anterioare, Societatea noastra va face cunoscuta hotararea civila nr. 75/17 ianuarie 2017 – primita la data de 3 februarie 2017 –  pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal in dosarul nr. 8205/2/2016. Prin aceasta hotarare instanta a decis:

„Admite cererea.

Constată îndeplinite condiţiile prevăzute de O.U.G. nr. 27/2003 privind aprobarea tacită.

Obligă pârâtul (n. ed. Ministerul Mediului) să elibereze reclamantei (n. ed. Eco-Rom Ambalaje) licenţa de operare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje, în vederea îndeplinirii cel puţin a obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie şi de reciclare a deşeurilor de ambalaje, prevăzute de art. 16 alin. (4) din legea nr. 249/2015, cu valabilitate de la data de 27.10.2016.

Definitivă.

Pronunţată public prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 17.01.2017.”

 

Va aducem la cunostinta ca, in cursul zilei de 3 februarie 2017, Societatea noastra a notificat Ministerului Mediului primirea acestei sentinte solicitand:

  1. emiterea si comunicarea documentului oficial (licență de operare) prin care Societatea este autorizata ca operator economic prevazut la art. 16 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 249/2015 pentru preluarea responsabilitatii gestionarii deseurilor de ambalaje, in vederea indeplinirii cel putin a obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu valorificare de energie si, respectiv, de reciclare a deseurilor de ambalaje prevazute la art. 16 alin. 4 Legea nr. 249/2015;
  2. corectarea listei operatorilor licentiati publicata pe site-ul ministerului la data de 29.11.2016 prin mentionarea societatii noastre.

Le multumim pe aceasta cale partenerilor nostri, asigurandu-i, atat pe aceia care au inteles deja sa continue colaborarea, cat si pe cei care vor colabora in viitor cu Societatea noastra, ca ECO-ROM AMBALAJE S.A. va continua sa isi deruleze activitatea cu respectarea legii si protejarea drepturilor si a intereselor legitime ale partenerilor si Societatii.

pag 1 hotarare

pag 2 hotarare

pag 3 hotarare

pag 4 hotarare

pag 5 hotarare

_________________________________________________________________________________________________________________

INFORMARE – 25 ianuarie 2017

În continuarea mesajului nostru din data de 18 ianuarie 2017, vă punem la dispoziție certificatul de grefa emis de către  Curtea de Apel București Secția a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal care atestă că, prin sentinta civila nr. 75/17 ianuarie 2017, instanța a pronunțat soluția în dosarul nr. 8205/2/2016 prin care:

 „Admite cererea.

Constată îndeplinite condiţiile prevăzute de O.U.G. nr. 27/2003 privind aprobarea tacită.

Obligă pârâtul (n. ed. Ministerul Mediului) să elibereze reclamantei (n. ed. Eco-Rom Ambalaje) licenţa de operare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje, în vederea îndeplinirii cel puţin a obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie şi de reciclare a deşeurilor de ambalaje, prevăzute de art. 16 alin. (4) din legea nr. 249/2015, cu valabilitate de la data de 27.10.2016.

Definitivă.

Pronunţată public prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 17.01.2017.”

 Această sentință demonstrează că societatea noastră și-a desfășurat și va continua să își desfășoare activitatea în mod legal și în viitor, deținând  continuu licența de operare prevăzută la art. 16 alin. 4 din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

___________________________________________________________________________________________________________________

INFORMARE  – 5 decembrie 2016

Intrucat MMAP nu a emis licenta de operare in format standard, la data de 29 noiembrie 2016, Eco-Rom Ambalaje a solicitat in instanta obligarea ministerului sa emita licenta de operare in format standard ca urmare a aprobarii tacite a cererii de autorizare. Dosarul a fost inregistrat la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal.

Dupa cum v-am adus la cunostinta anterior, la data de 2 noiembrie 2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a eliberat  documentul nr. 15011/RCP/101954/MF/ 2.11.2016 prin care se confirma ca, ”În temeiul dispozițiilor art. 8 alin. (2) din OUG nr. 27/2003 privind aprobarea tacită, vă informăm despre faptul că în termenul legal de 30 de zile de la data depunerii (…) nu a fost eliberat nici un răspuns cu privire la solicitarea dvs de autorizare.

Avand in vedere ca :

  • Potrivit art. 6 alin. (1) din OUG nr. 27/2003 “Autorizaţia se considera acordată sau, după caz, reînnoită dacă autoritatea administraţiei publice nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea sau reînnoirea respectivei autorizaţii.”, respectiv
  • Potrivit art. 8 alin. (3) din O.U.G. nr. 27/2003, acest document “(…) tine loc de autorizatie in toate situatiile, inclusiv in fata organelor de control (…)’’,

S.C. Eco-Rom Ambalaje este indreptatita conform legii sa-si continue activitatea, respectiv  derularea relatiei atat cu clientii cat si cu furnizorii conform contractelor in vigoare.

Cu toate acestea, cu surprindere am luat cunostinta ca, pe parcursul aceleiasi zile (29 noiembrie 2016), pe site-ul MMAP a fost publicata lista operatorilor economici care au licenta de operare, lista in care Societatea noastra nu este mentionata. Aceasta omisiune este deosebit de grava deoarece acelasi minister a recunoscut implicit, inca din 2 noiembrie 2016, dreptul nostru de a ne desfasura activitatea ca urmare a aprobarii tacite a cererii de autorizare.

Consideram ca eforturile realizate de companie pentru realizarea obiectivelor de reciclare si valorificare in conditiile extrem de dificile ale anului 2016, demersurile de licentiere facute in timp util avand la baza un plan de operare complex si propunerile  constructive de imbunatatire a cadrului legislativ care reflecta experienta operationala acumulata pana in prezent, constituie elemente relevante prin care Societatea dovedeste capacitatea sa operationala actuala si de viitor. In contrapartida, autoritatea centrala de mediu a depasit in mod repetat termenele legale de elaborare a legislatiei subsecvente Legii nr.249/2015 si a intarziat inexplicabil activitatea Comisiei de autorizare.

In acest context, ne exprimam convingerea ca demersurile  demarate de Societate in contencios administrativ cat si alte demersuri legale privind tragerea la raspundere civila, administrativa si penala a tuturor persoanelor care se fac vinovate de producerea oricaror prejudicii, vor conduce la inlaturarea acestui abuz si la recunoasterea si protejarea drepturilor noastre legitime si in egala masura ale clientilor si furnizorilor nostri.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

INFORMARE  – 2 noiembrie 2016

La data de 26.10. 2016, Eco-Rom Ambalaje SA si-a informat clientii si furnizorii privitor la interventia aprobarii tacite a cererii  de autorizare pentru preluarea responsabilitatii gestionarii deseurilor de ambalaje. De asemenea, societatea a informat despre solicitarea sa de a se emite un document oficial care sa ateste ca, in termenul legal,  nu a fost eliberat un raspuns privind cererea de autorizare.

In continuarea acelui mesaj, va aducem la cunostinta ca Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a eliberat documentul solicitat, prin  raspunsul nr. 15011/RCP/101954/MF/ 2.11.2016 confirmandu-se aprobarea tacita si, implicit, dreptul Eco-Rom Ambalaje SA  de a-si continua desfasurarea activitatii pentru care a solicitat autorizarea.

Potrivit art. 8 alin.3 din O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, acest document “tine loc de autorizatie in toate situatiile, inclusiv in fata organelor de control”.

In concluzie, Eco-Rom Ambalaje este indreptatita conform legii sa-si continue activitatea, respectiv  derularea relatiei atat cu clientii cat si cu furnizorii conform contractelor in vigoare.

img_0001

Misiunea Eco-Rom Ambalaje

“Misiunea noastra este reciclarea deseurilor de ambalaje astfel incat Dumneavoastra sa va bucurati de deplina libertate in alegerea solutiilor de ambalare pentru produsele pe care le produceti si comercializati.

Noi lucram pentru a elimina orice bariera sau restrictie pe intreg lantul ambalajului contribuind astfel la dezvoltarea afacerii Dumneavoastra.”

citeste mai mult

UntitledInca din anul 2004, concomitent cu eforturile depuse in construirea unui sistem national durabil si performant capabil sa asigure si sa garanteze industriei romanesti precum si autoritatilor statului atingerea obiectivelor legale de valorificare si reciclare, Eco-Rom Ambalaje a dezvoltat constant portofoliul de servicii oferite clientilor sai. citeste mai mult

error: Content is protected !!