4 principii esențiale pentru consolidarea sistemului de gestiune a deșeurilor de ambalaje la nivel național.

În calitate de operator economic autorizat care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor (REP) conform Legii nr.249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, Eco-Rom Ambalaje consideră că adoptarea OUG nr.74/2018, aprobată prin Legea nr.31/2019, determină modificări semnificative în domeniul gestiunii deșeurilor de ambalaje, cu impact direct atât în implementarea îndeplinirii în mod colectiv a obligațiilor privind REP, cât și cu privire la responsabilitățile și obligațiile celorlalți actori pe lanțul de gestiune a deșeurilor de ambalaje.

Bogdan-Călin Ureche, Administrator Special Eco-Rom Ambalaje

Aceste modificări se impuneau nu numai pentru completarea și corelarea cadrului legislativ intern, dar și din perspectiva noilor reglementări europene privind Economia Circulară. În opinia noastră, modificările legislative în domeniul nostru de activitate trebuie să țină seama de câteva principii esențiale care ar trebui să stea la baza consolidării unui sistem performant și echitabil pentru toți constituenții din lanțul de gestiune a deșeurilor de ambalaje la nivel național.  Astfel:

  1. Îndeplinirea țintelor de reciclare/valorificare a deșeurilor de ambalaje la nivel național a fost asumată de Statul Român prin Tratatul de aderare la UE și delegată atât producătorilor și importatorilor de bunuri ambalate (industria responsabilă), care poartă responsabilitatea financiară aferentă, cât și autorităților publice locale (APL), care sunt responsabile de organizarea și implementarea sistemelor de colectare a deșeurilor municipale (inclusiv colectarea separată a deșeurilor de ambalaje).

Astfel, este evident că cele două categorii de entități responsabile trebuie să colaboreze pentru realizarea obiectivelor specifice care, deși distincte și reglementate separat, sunt complementare.  Prin urmare, lipsa unei finanțări corespunzătoare asigurată de către industria responsabilă, respectiv inexistența sau ineficiența sistemelor de colectare separată a căror organizare cade în sarcina APL, atrage de la sine neîndeplinirea obligațiilor legale ale părților.

  1. Reglementarea gestiunii ambalajelor și deșeurilor de ambalaje prin Directiva (UE) 2018/852 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, atrage de la sine stabilirea unor obligații directe și/sau prin legislație subsecventă specială, astfel încât domeniul nu mai poate fi exclusiv determinat de mecanismul de piață liberă la care se raportează în mod normal constituenții acestuia.

Prin urmare, atribuțiile legale nu pot fi stabilite numai în sarcina unuia dintre constituenți, ci pe întreg lanțul de gestiune a deșeurilor de ambalaje, spre exemplu industria responsabilă nu-și poate îndeplini țintele dacă generatorii deșeurilor (populație, agenți economici, instituții), respectiv operatorii economici autorizați pentru protecția mediului (colectori, sortatori, reciclatori, valorificatori), nu poartă la rândul lor o responsabilitate proporțională cu poziția pe lanțul de gestiune a deșeurilor. În acest context, mecanismele de piață liberă și competitivitatea pot și trebuie să funcționeze pe fiecare palier de responsabilitate între constituenții de același tip.

  1. Prin măsurile adoptate, autoritățile centrale de mediu (executive și legislative) ar trebui să vizeze consolidarea sistemului exclusiv în scopul atingerii țintelor legale de reciclare/ valorificare, iar nu o modalitate de penalizare a părților responsabile în caz de nereușită.

Din această perspectivă, industria responsabilă trebuie să aibă șanse egale pentru participarea la finanțarea sistemului, respectiv pentru atingerea propriilor obiective legale de reciclare/valorificare a deșeurilor de ambalaje, astfel încât eventuala neîndeplinire a țintelor să fie determinată numai de lipsa conformării legale (free riding), şi NU de un cadru competitiv inechitabil.

  1. Obligativitatea finanțării sistemului de către industria responsabilă trebuie să fie însoțită de posibilitatea de a controla modul de calcul al tarifelor operaționale, respectiv de posibilitatea de optimizare a acestora. În acest sens, trebuie determinate costurile reale ale colectării și reciclării/valorificării deșeurilor de ambalaje generate în gospodăriile populației, astfel încât obligativitatea finanțării să fie exclusiv raportată la aceste costuri, iar nu la prețuri arbitrar stabilite de operatorii economici care dețin materialul, justificate prin conceptul de “piață liberă”.

De asemenea, obligativitatea finanțării sistemului de către industria responsabilă NU trebuie să excludă posibilitatea implicării și în plan operațional atunci când apar probleme sistemice care determină ineficiența colectării separate. Întrucât (conform studiilor universal acceptate) 60% din totalitatea deșeurilor de ambalaje sunt generate în gospodăriile populației respectiv colectate de către municipalități, acolo unde sistemul a fost finanțat corespunzător dar nu aduce performanța negociată, modul de  lucru trebuie analizat, schimbat și penalizat în condițiile legii.

La finalul anului trecut, Eco-Rom Ambalaje a emis o serie de puncte de vedere cu privire la lipsa unor proceduri clare de implementare a noii legislații, cât și cu privire la formulările acesteia, pe care le-a comunicat atât autorităților centrale executive (Ministerului Mediului, Ministerul Economiei, Consiliul Concurenței), cât și legislative (Comisiile permanente din Senat și Camera Deputaților care au fost sesizate pentru aviz sau raport, după caz, în vederea aprobării OUG 74/2018), respectiv structurilor asociative ale industriei responsabile.

Printre amendamentele formulate de noi se numără aspectele privitoare la noțiunea de “cost net”. Deşi considerăm că este benefică introducerea acestei noțiuni ca fiind totalul costurilor de gestiune (stabilite în mod transparent) minus veniturile obținute din vânzarea ca materii prime secundare a materialelor provenite din deșeurile de ambalaje (obținute în mod transparent), și este statuat principiul gestionării eficiente a deșeurilor din punct de vedere economic, nu sunt prevăzute pârghii prin care costul net poate fi controlat și optimizat de industria responsabilă prin organizațiile REP în relația cu operatorii delegați de către autoritățile publice locale ale unităților administrativ-teritoriale (APL – UAT), respectiv Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI).

De asemenea, un alt amendament semnalat de Eco-Rom Ambalaje este acela că prevederea în vigoare conferă dreptul, nu și obligația APL/ADI de a încheia contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare cu toate organizațiile REP interesate în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite pentru deșeurile generate în gospodăriile populației, fără precizarea principiului de colaborare cu acestea. Astfel, prin propunerea de completare transmisă de Eco-Rom Ambalaje, se asigură egalitatea de șanse a organizațiilor REP și respectarea principiilor liberei concurențe și, de asemenea, se clarifică modalitatea juridică prin care se manifestă colaborarea între părți.

Un alt aspect important al legislației se referă la noile obiective de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje.

Creșterea obiectivelor globale de reciclare și valorificare pentru anul 2019 cu 5%, precum și creșterea semnificativă a obiectivelor de reciclare minime pe tip de material reprezintă provocări esențiale pentru întreaga industrie țînând cont că noile obiective trebuie implementate cu anul 2025 conform Directivei (UE) 2018/852, iar pentru reorganizarea unui asemenea amplu sistem de gestiune a deșeurilor de ambalaje, era recomandată etapizarea creșterii obiectivelor de reciclare/valorificare.

Un semnal important pe care am intenționat să îl aducem în atenție prin amendamentele propuse este că actuala legislație poate avea drept consecințe scăderea drastică a volumelor de colectare selectivă, a ratei de reciclare și implicit, neîndeplinirea obiectivelor de mediu la nivelul țării.

În calitate de actor în circuitul economic, Eco-Rom Ambalaje participă activ la dezbaterile legislative, însă procesul decizional este atributul exclusiv al reprezentanților statului. Rămânem însă la dispoziția legiuitorului, oricând este necesar, prin expertiza specialiștilor noștri și prin feedback constant cu privire la impactul real al legislației asupra companiilor pe care le reprezentăm”.

Privacy Preference Center

Preferință

Preferință

Marketing

Marketing

Statistici

Statistici

Other

×

Salut!

Dă click pe iconița de mai jos și discută cu unul dintre colegii noștri pe WhatsApp sau trimite-ne un email pe adresa comercial@ecoromambalaje.ro

× Salut! Cu ce te putem ajuta?