Pagina membrilor

Eco-Rom Ambalaje pune la dispoziția clienților săi, producători și importatori de produse ambalate, precum și a partenerilor, operatori de colectare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, două sisteme performante de raportare online:

CLIENȚI ON-LINE este soft-ul folosit de către companiile care pun pe piață produse ambalate, în beneficiul cărora prezintă următoarele avantaje:
permite transmiterea facilă a cantităților de ambalaje introduse pe piață (încă din 2007) și administrarea completă online a conturilor de client (începând din 2016);
facilitează accesul la:
– raportările din perioada valabilității contractului de transfer de responsabilitate;
– modul de calcul al facturii;
– facturile emise în format PDF pentru ultimii 3 ani;
– soldul neachitat, actualizat zilnic;
– arhivă și după încetarea contractului de transfer de responsabilitate.
asigură transmiterea informațiilor și comunicărilor importante către clienții Eco-Rom Ambalaje (schimbări legislative, oferte speciale, raportări către ANPM, etc.);
conferă rapiditate în comunicarea documentelor oficiale: acte adiționale, notificări, declarații către oficialități, audit prin afișarea pe cont a documentelor personalizate în format PDF;
permite transmiterea online a estimării cantităților de ambalaje introduse pe piață și a Anexei 2b aferentă Raportului anual către ANPM.

WMC ON-LINE este soft-ul folosit de către parteneri pentru a introduce în sistem cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate, sortate și valorificate prin reciclare respectiv energetic în contul Eco-Rom Ambalaje (începând din 2014). Principalele funcții vizează:
transmiterea datelor în format standardizat;
urmărirea continuă pe fluxul achiziții > livrări pe fiecare tip de material;
validarea preliminară automată de către sistem a datelor introduse;
validarea facilă a datelor de către Managerul Regional pe baza documentelor primite;
afișarea automată a calculului serviciilor după validarea datelor introduse în sistem;
posibilitatea transmiterii documentelor de trasabilitate în format electronic și transferarea automată către fiecare Manager Regional desemnat;
generarea rapidă de rapoarte în format excel adaptate conform cerințelor autoritatilor (AFM, ANAF);
exportul borderourilor de achiziții/livrări în format excel;
calcularea automată a necesarului de materiale în vederea realizării țintelor anuale, prin corelarea “in real time” a cantităților raportate a fi introduse pe piața națională de către clienți respectiv cantitățile reciclate de către parteneri.

Privacy Preference Center

Preferință

Preferință

Marketing

Marketing

Statistici

Statistici

Other

×

Salut!

Dă click pe iconița de mai jos și discută cu unul dintre colegii noștri pe WhatsApp sau trimite-ne un email pe adresa [email protected]

× Salut! Cu ce te putem ajuta?