La data de 30 septembrie, Ministrul Tanczos Barna a dispus Gărzii Naţionale de Mediu şi Administraţiei Fondului pentru Mediu să demareze un control comun la nivel naţional, cel mai amplu realizat vreodată asupra activităţii de reciclare şi valorificare a deşeurilor din România, se arată într-un comunicat de presă. Controalele la peste 365 de agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea în acest sector vor da posibilitatea realizării unei radiografii foarte clare asupra întregii activităţi. Obiectivul acestei acţiuni de amploare vizează “eliminarea fraudei şi a raportărilor false”, a declarat ministrul Tanczos Barna.

Asociaţia OIREP Ambalaje, reprezentând 9 organizaţii de implementare a răspunderii extinsă a producătorilor, salută decizia ministrului Tanczos Barna ca pe una extrem de necesară în contextul în care presiunea realizării obiectivelor de mediu ale României este din ce în ce mai mare.

Potrivit comunicatului, unul dintre cele mai importante elemente ale activităţii de reciclare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje este trasabilitatea proceselor, transparenţa informaţiei şi colaborarea agenţilor economici care fac parte din lanţul managementului deşeurilor. Ca şi în oricare alt domeniu, răspunderea individuală a agenţilor economici pentru activitatea depusă trebuie întărită şi stimulată prin acţiuni de control şi supraveghere, menite a localiza şi corecta în timp real greşelile, inexactităţile şi posibilele fraude.

Membrii Asociaţiei OIREP Ambalaje sunt conştienţi de importanţa demersului iniţiat de ministrul Tanczos Barna, şi doresc să pună la dispoziţia autorităţilor de control ale statului toată expertiza în managementul deşeurilor de ambalaje, precum şi informaţiile necesare acestui proces de clarificare. Eficienţa activităţii membrilor Asociaţiei este condiţionată de acurateţea şi transparenţa activităţii economice a celorlalţi reprezentanţi ai lanţului managementului deşeurilor – colectori, transportatori, reciclatori. Răspunderea OIREP în faţa producătorilor şi importatorilor de produse ambalate, precum şi a statului roman, depind de funcţionarea în deplină legalitate a tuturor celorlalte entităţi economice implicate.

“Mai mult, aşteptările membrilor Asociaţiei OIREP Ambalaje în legătură cu acţiunea demarată de ministrul mediului sunt că aceasta va rezulta şi într-o serie de clarificări ale reglementărilor şi legislaţiei referitoare la managementul deşeurilor, în aşa fel încât efectul de “curăţare” a sistemului să fie de durată, eficient, transparent, cu responsabilizarea reală a fiecărui operator economic implicat” a declarat dr. Mihaela Frăsineanu, Directorul Executiv al Asociaţiei OIREP Ambalaje.