Politica de confidențialitate

 

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A DATELOR CU CRACTER PERSONAL PAGINA WEB ecoromambalaje.ro

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?

S.C. Eco Rom Ambalaje SA, CIF 15944252, J40/16060/2003 , Bdul. 1 Mai 53 Sectorul 6 este procesatorul tuturor datelor personale colectate prin intermediul acestui site web; acestea vor fi procesate în conformitate cu Legea de Protecţie a Datelor Persoanelor din România cu respectarea reglementărilor UE.

Care este scopul și termenul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?

a. Pentru analizarea utilizării și calității paginii Web precum și pentru asigurarea securității acțiunilor desfășurate în cadrul paginii Web
b. Pentru a răspunde și gestiona corespunzător solicitările și sesizările dumneavoastră
c. Pentru executarea operațiunilor specifice business-ului nostru, cum ar fi operațiuni corporate generale, raportări interne, analize interne, dezvoltarea unor produse și servicii
d. Pentru a desfășura programe și chestionare de satisfacție a clienților
e. Pentru a vă transmite informări de tip newsletters în format electronic despre  serviciile noastre

f. Pentru a ne oferi posibilitatea de a fi în acord cu prevederile legale vis a vis de obligațiile noastre legale față de autorități și instanțe judecătorești

Ce date cu caracter personal prelucram?

Eco Rom Ambalaje S.A. colectează şi prelucrează doar datele cu caracter personal pe care utilizatorii/vizitatorii site-ului le pun la dispoziţia Eco Rom Ambalaje S.A., prin accesarea şi vizitarea de către aceştia a site-ului, prin solicitarea serviciilor noastre, prin una din modalităţile puse la dispoziţia dvs., respectiv prin completarea formularului de contact sau prin aplicarea la una din poziţiile disponibile în cadrul companiei.

De asemenea, este posibil ca terţe părţi, având calitatea de furnizori de aplicaţii, instrumente, widget-uri şi plug-in-uri de pe site-ul nostru, să folosească mijloace automate de colectare a datelor privind interacţiunea dumneavoastră cu respectivele platforme. În această situaţie, datele sunt colectate direct de acei furnizori, ceea ce înseamnă că în legătură cu colectarea de date făcută de către furnizorii respectivi, persoanele ale căror date sunt prelucrate de către aceştia trebuie să consulte politicile de protecţia datelor şi notele de informare ale acelor furnizori întrucât, în cazul acelei prelucrări, se aplică politicile furnizorilor. Sub rezerva legislaţiei aplicabile, Eco Rom Ambalaje S.A. nu este responsabilă pentru practicile acestor furnizori privind protecţia datelor.

De asemenea, putem folosi servicii analitice ale unor terţe părţi pe website, cum ar fi cele ale Google Analytics. Furnizorii care administrează aceste servicii folosesc tehnologii precum cookies, web server logs şi web beacons pentru a ne ajuta să analizăm modul în care utilizaţi website-ul nostru. Datele colectate prin aceste mijloace (incluzând adresele IP) pot fi transmise acestor furnizori sau altor terţe părţi relevante care folosesc aceste date, de exemplu, pentru a evalua utilizarea website-ului.

Următoarele tipuri de date cu caracter personal pot fi prelucrate de Eco Rom Ambalaje S.A.:

  • Nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, compania, departament, subiectul mesajului transmis şi conţinutul mesajului, prin intermediul formularului de contact;

Durata păstrării datelor cu carcater personal?

Limităm durata de stocare a datelor dumneavoastră la ceea ce este necesar pentru scopurile noastre și a termenelor de arhivare. Ștergem datele dumneavoastră personale la momentul la care ne solicitați expres acest lucru, cu excepția datelor a căror furnizare și prelucrare este impusă de o prevedere legală; acestea vor fi șterse în termenul impus de lege.

Destinatarii datelor:

Dezvăluim datele dumneavoastră personale unor destinatari care pot fi: autorități și instituții publice abilitate conform legii, societăți de asigurare, instituții bancare, împuterniciți Eco Rom Ambalaje S.A. implicați în realizarea și furnizarea serviciilor solicitate de dumneavoastră și gestionarea activităților administrative necesare desfășurării activității noastre, inclusiv profesioniștii ce colaborează cu Eco Rom Ambalaje S.A. respectând secretul profesional.

Vom dezvălui datele dumneavoastră de contact către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama Eco Rom Ambalaje S.A. în scop de marketing (inclusiv marketing direct), în condițiile și limitele prevăzute de lege.

Vom dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a ne conforma oricărei obligații legale sau în virtutea obligațiilor noastre față de o autoritate/instituție publică sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța Eco Rom Ambalaje S.A. sau a clienților noștri.

Drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea datelor cu carcater personal:

Pentru a se asigura o prelucrare echitabilă și transparentă a datelor dumneavoastră cu caracter personal vă reamintim că, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016, aveți următoarele drepturi:

a. dreptul de a vă opune prelucrării atunci când scopul prelucrării este marketingul direct, în orice moment și în mod gratuit, atât în cazul unei prelucrări inițiale, cât și în cazul unei prelucrări ulterioare;

b. dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment atunci când v-ați exprimat consimțământul cu privire la o anumită prelucrare;

c. dreptul de informare și dreptul de acces la datele cu caracter personal; o dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal;

d. dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării, cu excepția cazului în care există motive legitime care să prevaleze cererii dumneavoastră,

e. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

f. dreptul de portabilitate a datelor.

Vă puteți exercita aceste drepturi printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresată Eco Rom Ambalaje S.A. la sediul acesteia Bulevardul 1 Mai 53, București 061632, sau la adresa de e-mail: [email protected]. În cazul în care considerați că prelucrarea s- a făcut cu nerespectarea legislației în vigoare, aveți dreptul de a formula o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

 

Prin folosirea acestui site web, vă manifestaţi acordul ca noi să procesăm informaţiile conform procedurii şi în scopurile enumerate mai sus.

Privacy Preference Center

Preferință

Preferință

Marketing

Marketing

Statistici

Statistici

Other

×

Salut!

Dă click pe iconița de mai jos și discută cu unul dintre colegii noștri pe WhatsApp sau trimite-ne un email pe adresa [email protected]

× Salut! Cu ce te putem ajuta?