Intrebari Frecvente

1. Care este domeniul de activitate al ECO-ROM AMBALAJE?
ECO-ROM AMBALAJE S.A. actioneaza in domeniul transferului de responsabilitate in vederea atingerii obligatiilor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje precum si a obligatiilor de raportare a datelor privind ambalajele si deseurile de ambalaje pentru operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate, care distribuie pentru prima data pe piata nationala ambalaje de desfacere si pentru operatorii economici care inchiriaza, sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje.
ECO-ROM AMBALAJE NU are ca obiect de activitate colectarea deseurilor; nu preia direct din piata deseurile de ambalaje, aceasta activitate realizandu-se prin partenerii ECO-ROM AMBALAJE operatori economici colectori de deseuri sau operatori de salubritate.
2. Cine are responsabilitatea raportarii ambalajelor introduse pe piata?
Conform art. 16 din HG 621/2005, operatorii economici persoane juridice romane, care:

 • produc sau importa produse ambalate;
 • distribuie pentru prima data ambalaje de desfacere (importatori sau producatori de ambalaje de desfacere);
 • supraambaleaza produse ambalate;
 • inchiriaza, sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje.
  sunt responsabili pentru intreaga cantitate de deseuri generata de ambalajele pe care le introduc pe piata nationala.
3. Ce date raporteaza operatorii economici responsabili pentru ambalajele introduse pe piata?
 • producatorii sau importatorii de produse ambalate sunt responsabili pentru deseurile de ambalaje primare, secundare si tertiare folosite la ambalarea produselor lor;
 • producatorii sau importatorii de ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru deseurile generate de respectivele ambalaje;
 • operatorii economici care supraambalaeaza produse ambalate individual in vederea revanzarii/redistribuirii sunt responsabili pentru deseurile generate de ambalajele secundare si tertiare pe care le introduc pe piata nationala;
 • operatorii economici care inchiriaza ambalaje sunt responsabili pentru deseurile generate de ambalajele pe care le inchiriaza. Se inchiriaza ambalaje reutilizabile (navete, paleti), acestea declarandu-se prima data cand sunt introduse pe piata.
4. Cum se identifica informatiile cu privire la ambalajele introduse pe piata?
Pentru a identifica ce fel de  informatii trebuie raportate este necesara identificarea momentului cand aceste ambalajele pentru care sunteti responsabili au fost introduse pe piata. Prin introducerea pe piata nationala a unui ambalaj se intelege actiunea de a face disponibil pe piata, pentru prima data, un produs ambalat sau un ambalaj de desfacere:

 • ambalajele produselor si respectiv ambalajele de desfacere fabricate in Romania se  declara in momentul livrarii produselor catre beneficiari;
 • ambalajele produselor  si respectiv ambalajele de desfacere introduse pe piata nationala din afara spatiului comercial romanesc, fie ca sunt importate fie ca sunt achizitionate din spatiul UE, se declara la momentul cand aceste produse ajung pe teritoriul national.
 • ambalajele produselor achizitionate din afara Romaniei destinate consumului propriu se declara in momentul achizitiei, adica la momentul cand aceste produse ajung pe teritoriul national;
 • ambalajele inchiriate se declara la momentul introducerii pe piata.
 • NU SE DECLARA ambalajele produselor exportate si a produselor aflate in tranzit pe teritoiul Romaniei.
5. Cine are responsabilitatea raportarii ambalajelor produselor marca proprie?
Ambalajele produselor fabricate sau importate, in baza unui contract, exclusiv pentru un operator economic care isi aplica denumirea, marca sau alt semn distinctiv pe produs se declara de catre detinatorul marcii, nu de catre producator sau importator. Detinatorul de marca este responsabil atat pentru ambalajele primare, secundare cat si tertiare.
6. Cine este raspunzator pentru plata ecotaxei ?
Obligatia de a calcula si de a plati ecotaxa in valoare de 0,1 lei/bucata revine operatorilor economici importatori sau producatori de pungi si sacose pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obtinute din resurse neregenerabile, minerale sau combustibili fosili.
Obligatia de a calcula si de a plati ecotaxa pentru pungile si sacosele pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat, pe care s-a aplicat marca proprie, in baza unui contract de exclusivitate, revine detinatorului de marca.
7. Cine este scutit de plata ecotaxei?
Ecotaxa nu se aplica pungilor si sacoselor pentru cumparaturi confectionate din materiale obtinute din resurse regenerabile, vegetale sau animale.
Pentru fiecare lot de pungi si sacose pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat, introdus pe piata nationala si care nu sunt supuse taxarii, operatorii economici responsabili sunt obligati:

 • sa detina buletine de analiza, rapoarte de incercare, certificate sau alte documente care atesta compozitia materiei prime sau a materialului din care sunt confectionate pungile si sacosele, in original sau copie legalizata;
 • sa detina situatii lunare, pe tip de material, privind cantitatea si numarul de pungi si sacose pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat introduse pe piata nationala;
 • la efectuarea inspectiei fiscale sa faca dovada tipului sau compozitiei materialului utilizat la fabricarea pungilor si sacoselor introduse pe piata nationala.
8. Cum se calculeaza ecotaxa si cand se plateste?
Cantitatea si numarul de pungi si sacose pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat se stabileste lunar, pe tip de material. Declararea si plata la AFM se face trimestrial, pana pe data de 25 a lunii urmatoare trimestrului in care s-a desfasurat activitatea (astfel, obligatiile de plata se completeaza, se transmit si se platesc in aprilie (pentru trim. I), iulie (pentru trim. II), octombrie (pentru trim. III) si ianuarie (pentru trim. IV al anului anterior).
Suma datorata la AFM reprezinta valoarea ecotaxei de 0,1 lei/bucata inmultita cu numarul de pungi sau sacose pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat.
Ecotaxa se evidentiaza distinct pe documentele de vanzare, iar valoarea acesteia se afiseaza vizibil la punctul de vanzare, in vederea informarii consumatorilor finali.
9. Ce este ambalajul primar?
Ambalaj primar (ambalaj de vanzare) – ambalaj conceput si realizat pentru a indeplini functia de unitate de vanzare, pentru utilizatorul final sau consumator, in punctul de achizitie. (Exemple ambalaje primare: butelia PET, flaconul de sampon, cutia de ciocolata, etc.)
Atentie: paletul NU este ambalaj primar – este ambalaj de transport (tertiar)! (Mai multe informatii despre ambalajele primare si modalitatea de identificare a acestora, gasiti in „Ghidul Ambalaje Primare”).
10. Ce este ambalajul reutilizabil si cand se raporteaza acesta?
Ambalaj reutilizabil – ambalaj refolosit pentru acelasi scop, a carui returnare de catre consumator ori comerciant este asigurata de plata unei sume – sistem depozit, prin reachizitionare sau altfel.Ambalajul reutilizabil se considera introdus pe piata atunci cand este facut disponibil pentru prima oara, impreuna cu produsul pe care este destinat sa il contina, sa il protejeze, sa il manipuleze, sa il distribuie sau sa il prezinte. NU se considera ambalaj introdus pe piata atunci cand este refolosit pentru ambalarea unui produs si facut disponibil din nou. (Mai multe informatii privind ambalajele reutilizabile, clasificarea, marcarea, gestionarea acestora gasiti in “Ghidul Ambalaje reutilizabile”)
11. Cum se demonstreaza caracterul reutilizabil al unui ambalaj?
In conformitate cu art. 5 din HG 621/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, toti producatorii de produse ambalate trebuie sa se asigure ca ambalajele produselor puse pe piata respecta cerintele esentiale privind compozitia si caracterul reutilizabil si recuperabil al ambalajelor, prevazute in Anexa nr. 2 la prezenta hotarare de guvern.Caracterul reutilizabil al unui ambalaj se poate atesta prin declaratia de conformitate sau alt document similar, pe care trebuie sa o detineti si pe care o solicitati furnizorului de ambalaje.  Incadrarea in aceasta categorie se poate face cu trimitere la prevederile Standardului European armonizat SR EN 13429:2005 – Ambalaje. Reutilizare.
12. Care este modalitatea de raportare a paletilor?
Paletul este un ambalaj reutilizabil. Declararea acestuia se face in functie de provenienta si tip. Astfel:

 • paleti proveniti din import –  se declara in luna in care se inregistreaza importul;
 • paleti achizitionati de pe piata interna: paleti noi – se raporteaza la prima introducere pe piata; paleti “second hand” sau reutilizati – nu se declara; paleti reconditionati – se raporteaza la introducerea pe piata.

Este foarte important, ca pe documentele de achizitie a paletilor (facturi) sa fie precizat tipul paletului.

13. Ce este ambalajul de desfacere?
Ambalaj de desfacere – obiectul proiectat si destinat a fi umplut la punctul de vanzare, precum si obiectul “de unica folosinta”, vandut umplut sau destinat a fi umplut in punctele de desfacere, daca indeplineste functia de ambalare.(Exemple ilustrative: pungi de plastic sau hartie, pahare si farfurii de unica folosinta, folia alimentara aderenta, pungi pentru sandviciuri, folia de aluminiu, huse din folie de plastic pentru protejarea hainelor curatate in curatatorii. NU constituie ambalaje: paletele de amestecat, tacamurile de unica folosinta, hartia de impachetat (vanduta separat), formele din hartie pentru copt (vandute goale), servetele dantelate pentru prajituri, vandute fara prajituri)
14. Cine este raspunzator pentru raportarea informatiilor privind ambalajele de desfacere?
Responsabilitatea raportarii ambalajelor de desfacere introduse pe piata apartine importatorilor sau producatorilor de ambalaje de desfacere. Obligatia raportarii ambalaje de desfacere, pe care s-a aplicat marca proprie, in baza unui contract de exclusivitate, revine detinatorului de marca, nu importatorului sau producatorului de ambalaje de desfacere.
15. Cand se transmite declaratia catre AFM privind obligatiile pentru ambalajele introduse pe piata nationala?
Declaratia pentru ambalajele introduse pe piata se transmite lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care se desfasoara activitatea.In situatia in care pe langa obligatia indeplinirii obiectivelor de valorificare prin reciclare a deseurilor de ambalaje, aveti si alte obligatii de plata catre AFM, se completeaza in acelasi formular al declaratiei toate obligatiile bugetare si se depune o singura declaratie.
16. Cum se completeaza informatiile din declaratia catre AFM?
Obligatia transmiterii lunare a declaratiei catre AFM revine fiecarui operator economic care introduce pe piata nationala bunuri ambalate, ambalaje de desfacere si care inchiriaza ambalaje (art. 10, alin. (3) din OUG 196/2005 privind Fondul pentru Mediu) Daca operatorii economici responsabili au transferat integral responsabilitatea catre ECO-ROM AMBALAJE, pentru completarea declaratiei catre Administratia Fondului pentru Mediu trebuie sa utilizeze datele privind cantitatile de ambalaje si de deseuri de ambalaje puse la dispozitia acestora de catre ECO-ROM AMBALAJE in raportul lunar de indeplinire a obiectivelor.In situatia in care, pentru perioada de raportare, nu rezulta cantitati de ambalaje sau deseuri de ambalaje pentru care operatorii economici responsabili sunt raspunzatori, se inscrie cifra zero (0) la pozitia corespunzatoare din declaratie. Si in acest caz aveti obligatia transmiterii declaratiei catre Administratia Fondului pentru Mediu! Formularul declaratiei se editeaza folosind programul informatic elaborat si pus la dispozitia contribuabililor, in mod gratuit, de catre Administratia Fondului pentru Mediu, la adresa http://www.afm.roDeclaratia se editeaza de catre contribuabili pe suport de hartie, in 2 exemplare, se semneaza, se stampileaza. Un exemplar se depune in original la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu sau se transmite cu confirmare de primire, iar cel de-al doilea exemplar se pastreaza la sediul operatorului economic impreuna cu confirmarea de primire.
(Pasii de completare ai declaratiei sunt descrisi pe larg in “Ghidul de Raportare a informatiilor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje”.

17. Cum se intocmesc declaratiile rectificative?
In cazul in care contribuabilii au declarat eronat obligatiile la Fondul pentru Mediu, in una sau mai multe perioade de raportare, acestia pot rectifica obligatiile declarate eronat prin depunerea Declaratiei rectificative, aferenta fiecarei perioade pentru care s-a declarat eronat. Declaratia rectificativa se completeaza inscriindu-se corect toate datele pentru perioada de raportare pentru care se face rectificarea si nu numai datele transmise initial in mod eronat.ATENTIE! Declaratia rectificativa, inlocuieste declaratia depusa initial.
Declaratia rectificativa se editeaza pe suport de hartie si se depune in original sau se transmite cu confirmare de primire catre Admionistratia Fondului pentru Mediu.ATENTIE! Declaratia rectificativa trebuie sa fie insotita de o adresa justificativa si documente justificative din care sa rezulte corectitudinea datelor inscrise in declaratia rectificativa!(Ord. nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privnd obligatiile la Fondul pentru Mediu” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare).
18. Cine are obligatia transmiterii informatiilor conform prevederilor Ord. 794/2012?
Au obligatia raportarii anuale a cantitatilor de ambalaje introduse pe piata si a deseurilor de ambalaje gestionate, conform Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, operatorii economici responsabili, astfel:

 • producatori si importatori de produse ambalate
 • producatori si importatori de ambalaje de desfacere;
 • operatori economici care supraambaleaza produse ambalate;
 • operatori economici care inchiriaza ambalaje.
19. Ce informatii se transmit catre Agentia Teritoriala de Protectia Mediului conform prevederilor Ord. 794/2012?
A.Operatori economici care au transferat responsabilitatea pentru intreaga cantitate de ambalaje introdusa pe piata intr-un an calendaristic catre ECO-ROM AMBALAJE SA
Acestia au obligatia de a transmite catre  ECO-ROM AMBALAJE toate datele necesare raportarii anuale privind cantitatea de ambalaje pentru care sunt responsabili.(Ord. 794/20120 – art. 2, alin (3)).
Aceste datele se transmit pe formatul Anexei nr. 2B din Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje (mai multe informatii privind modul de completarea al Anexei gasiti in “Ghidul de Raportare a informatiilor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje”).Operatorii economici care au transferat in totalitate responsabilitatea catre ECO-ROM AMBALAJE, NU au obligatia transmiterii catre Agentia de Protectia Mediului a informatiilor privind cantitatea de ambalaje si a deseurilor de ambalaje gestionate. Obligatia transmiterii acestor date catre autoritatea de protectia mediului, revine operatorului economic autorizat pentru preluarea responsabilitatii, adica – ECO-ROM AMBALAJE SA, pana cel tarziu in data de 25 februarie a fiecarui an pentru anul anterior celui pentru care se realizeaza raportarea.
B. Operatori economici care isi indeplinesc in mod individual obiectivele prevazute in art. 16 alin (4) din HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare
au obligatia de a raporta catre Agentia Teritoriala de Protectia Mediului din judetul unde este inregistrat sediul social al operatorului economic, datele cuprinse in Anexa nr. 1. (Ord. 794/2012 – art. 1 alin (1)).C.Operatori economici care au transferat obligatiile, conform prevederilor art. 16 din HG 621/2005 numai pentru o parte din cantitatea de ambalaje pentru care sunt responsabili sau numai pentru o perioada dintrun an calendaristic
au obligatia de a raporta, pentru cantitatile netransferate si pentru cantitatile de ambalaje aferente perioadei pentru care nu au transferat obligatiile, datele cuprinse in Anexa nr. 1, catre Agentia Teritoriala de Protectia Mediului din judetul unde este inregistrat sediului social al operatorului economic (Ord. 794/2012 – art. 1 alin (2)).
20. Cine are obligatia completarii informatiilor in conformatitate cu prevederile HG 856/2002 – EVIDENTA GESTIUNII DESEURILOR?
Toti operatorii economici, generatorii de deseuri, sunt obligati sa intocmeasca o evidenta a gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, în conformitate cu modelul prevazut în anexa nr. 1.
21. Cum se completeaza Evidenta Gestiunii Deseurilor?
Trebuie identificate si evidentiate toate tipurile de deseuri generate in urma desfasurarii activitatii operatorilor economici generatori de deseuri (de exemplu: deseuri de productie, deseuri de ambalaje, deseuri municipale amestecate, deseuri de constructii, deseuri rezultate din demolari, etc.)
Operatorii economici generatori de deseuri trebuie sa atribuie fiecarui tip de deseu un cod, format din 6 cifre, prevazut in lista curpinzand tipurile de deseurile din Anexa nr. 2. Evidenta gestiunii deseurilor se completeaza pe formatul anexei nr. 1 din HG 856/2005 actualizata.Deseurile de ambalaje inregistrate in evidenta gestiunii deseurilor, sunt NUMAI acele deseuri de ambalaje care se genereaza la operatoii economici generatori de deseuri. Acestea nu trebuie confundate cu deseurile de ambalaje reciclate de catre ECO-ROM AMBALAJE conform prevederilor HG 621/2005, privind obligatia de gestionare a sistemului de preluare a propriilor deseuri de ambalaje din piata.Ambalajele introduse pe piata de o companie, de regula, devin deseuri de ambalaje, in cadrul altei companii sau in gospodariile populatiei. Aceste deseuri de ambalaje NU se raporteaza de compania care a introdus ambalajele pe piata

Exceptie!

 • deseurile de ambalaje care sunt returnate companiilor care au introdus ambalajele pe piata, in baza unei clauze contractuale de returnare. In aceasta situatie, aceste deseuri de ambalaje sunt raportate de catre compania care a introdus ambalajele pe piata.
 • Deseurile de ambalaje provenite de la produse ambalate destinate consumului propriu importate direct

(Modalitatea de completare a Evidentei Gestiunii Deseurilor este explicata pe larg in “Ghidul de Raportare a informatiilor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje”)

22. Unde si cand se transmite evidenta gestiunii deseurilor?
Evidenta gestiunii deseurilor trebuie transmisa anual Agentiei Teritoriale pentru Protectia Mediului din judetul unde este inregistrat sediul social al operatorului economic (art 49 din Legea nr. 211/2011 privind gestiunea deseurilor). Recomandam ca transmiterea evidentii gestiunii deseurilor sa se faca in primul trimestru al anului urmator celui de raportare.

23. Date limita de raportare
Raportari LUNARE:

 • 15 a lunii – raportarea catre ECO-ROM AMBALAJE a cantitatii lunare de ambalaje introdusa pe piata;
 • 20 a lunii – postarea pe site a raportului de indeplinire a obiectivelor de catre ECO-ROM AMBALAJE;
 • 25 a lunii – transmiterea declaratiei catre Administratia Fondului pentru Mediu;

Raportari ANUALE:

 • 25 ianuarie a fiecarui an – transmiterea catre Administratia Fondului pentru Mediu a instiintarii indeplinirii obiectivelor in mod individual, in totalitate sau partial;
 • 30 ianuarie a fiecarui an – transmiterea catre ECO-ROM AMBALAJE  a cantitatii de ambalaje de desfacere, ambalaje reutilizabile si ambalaje cu continut periculos introduse pe piata in anul anterior;
 • 25 februarie a fiecarui an – transmiterea catre autoritatea teritoriala de mediu a informatiilor privind cantitatea de ambalaje introdusa pe piata si modului de indeplinire a obiectivelor de catre operatorii economici care isi indeplinesc individual obiectivele.

 

 

MARCA “GREEN DOT”

24. Ce semnifica marca “Punctul Verde” aplicata pe ambalaje?
Aplicarea marcii “Punctului Verde” (“Der Grune Punkt”) pe ambalaje semnifica faptul ca respectiva companie participa financiar in cadrul unui sistem pentru valorificarea si reciclarea ambalajelor respective. In romania, organizatia care implementeaza sistemul “Der Grune Punkt” la nivel national este ECO-ROM Ambalaje S.A. Marca “Punctul Verde” este un simbol care ii arata cumparatorului ca firma producatoare sau importatoare a produselor respective este o companie responsabila din punct de vedere social, intrucat s-a angajat ca ambalajele produselor sale, colectate de le  populatie in containere separate sa fie reciclate sau valorificate.
25. Este obligatorie etichetarea produselor cu marca “Punctul Verde” ?
In conformitate cu legislatia romana in vigoare, societatile comerciale afiliate sistemului “Punctul Verde”, nu sunt obligate sa indice vizibil participarea lor la sistem prin aplicarea marcajului pe ambalaj sau eticheta; acest marcaj este voluntar.
26. In ce conditii se poate aplica marca “Punctul Verde” pe ambalaje?
Aplicarea marcii “Punctul Verde” pe ambalaje este conditionata de apartenenta societatii comerciale doritoare la un sistem de recuperare a deseurilor de ambalaje. Acest lucru inseamna ca producatorul de produse ambulate trebuie sa semneze un contract de transfer de responsabilitate pentru atingerea obiectivelor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje pentru produsele ambalate introduse pe piata nationala. Apoi se va semna cu Eco-Rom Ambalaje un contract de sublicenta pentru folosirea marcii “Punctul Verde” in baza caruia se poate aplica aceasta marca pe propriile ambalaje.
27. Agentii economici importatori de produse ambalate, care au inscriptionata marca “Punctul Verde” sunt sau nu obligati sa se licentieze?
Deoarece in Romania este implementat un sistem de gestionare a deseurilor de ambalaje de tip “Punctul Verde”, orice agent economic importator daca doreste sa comercializeze produse avand marca “Punctul Verde” aplicata pe ambalaj, are obligatia de a se afilia in cadrul acestui sistem.

Misiunea Eco-Rom Ambalaje

“Misiunea noastra este reciclarea deseurilor de ambalaje astfel incat Dumneavoastra sa va bucurati de deplina libertate in alegerea solutiilor de ambalare pentru produsele pe care le produceti si comercializati.

Noi lucram pentru a elimina orice bariera sau restrictie pe intreg lantul ambalajului contribuind astfel la dezvoltarea afacerii Dumneavoastra.”

citeste mai mult

UntitledInca din anul 2004, concomitent cu eforturile depuse in construirea unui sistem national durabil si performant capabil sa asigure si sa garanteze industriei romanesti precum si autoritatilor statului atingerea obiectivelor legale de valorificare si reciclare, Eco-Rom Ambalaje a dezvoltat constant portofoliul de servicii oferite clientilor sai. citeste mai mult

error: Content is protected !!