Demersuri Autoritati

Demersuri privind proiectul de reglementare a procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilitatii gestionarii deseurilor de ambalaje

Martie 2016

Eco-Rom Ambalaje a transmis autoritatilor de mediu  propunerile privind proiectul de reglementare a Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilitatii gestionarii deseurilor de ambalaje. Avand in vedere complexitatea documentului si a punctului de vedere transmis, dintre propunerile realizate de societate, le enumaram pe urmatoarele:

 • clarificari in privinta analizei documentatiei referitoare la aprobarea sau respingerea autorizarii.
 • sugestii cu privire la documentele cuprinse in dosarul de autorizare si modul de depunere a acestuia.
 • armonizarea reglementarilor din acest document cu prevederile Legii 249/2015 si a prevederilor Directivelor Europene referitor la obiectul finantarii de catre OTR, a relationarii cu autoritatile locale.
 • obligativitatea ca operatorii economici autorizati pentru gestiunea deseurilor sa aiba obligatia, in oglinda, sa lucreze cu OTR.
 • OTR trebuie sa ramana responsabile pentru propriile activitati si nu pot controla activitatea operatorilor de gestiune a deseurilor.

Eco-Rom Ambalaje si-a sustinut punctele de vedere mai sus mentionate prin participarea la  dezbaterea publica referitoare la Procedura de autorizare pentru preluarea responsabilitatii gestionarii deseurilor de ambalaje, organizata de MMAP. Ca umare a acestei intalniri MMAP a anuntat ca o noua versiune va fi data publicitatii pentru consideratii finale ale partilor interesate.

Prin intermediul Eco Romania (asociatia organizatiilor de transfer de responsabilitate) compania sustine urmatoarele:

 • se reitereaza principalele propuneri de modificare a Ordinului de Ministru;
 • se cere sa fie continuate actiunile de corelare a tuturor prevederilor nationale cu bunele practici europene in materie;
 • se exprima disponibilitatea Asociatiei de a participa cu propuneri de revizuire in cel mai scurt timp, pentru cel putin urmatoarele reglementari: Legea 211/2011, Legea 101/2006, Legea 249/2015 (si legislatia subsecventa), OUG 196/2005 (si legislatia subsecventa – OM 192/2014), Legea 251/2001, Legea 51/ 2006.

________________________________________________________________________________

Demersuri privind proiectul de lege de modificare a Legii 211 privind regimul deseurilor

Martie 2016

A fost supus atentiei publice proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii 211 privind regimul deseurilor este supus dezbaterii publice de catre MMAP.

Eco-Rom Ambalaje a transmis punctul de vedere prin Asociatia Eco-Romania catre autoritatile centrale de mediu, care se axeaza pe urmatoarele principii:

 • esalonarea obligatiei instituita in sarcina autoritatilor administratiei publice locale de a atinge un nivel de pregatire pentru reutilizare si reciclare a deseurilor in 2020 de minimum 50% din masa totala, astfel: 20% in 2017, 30% in 2018, 40% in 2019 respectiv 50% in 2020;
 • pastrarea obligativitatii instituita in sarcina autoritatilor administratiei publice locale de a asigura colectarea separata pentru cel putin urmatoarele tipuri de deseuri: hartie-carton, metal, plastic si sticla, respectiv obligativitatea operatorilor economici care asigura colectarea si transportul deseurilor de a asigura colectarea separata si de a nu amesteca aceste deseuri;
 • afirmarea si implementarea principiului ca fiecare factor implicat in lantul procesului de tratare a deseurilor de ambalaje sa fie raspunzator pentru propriile activitati iar nu pentru ale unui tert, in cazul OTR insemnand finantarea colectarii si predarea deseurilor de ambalaje catre valorificatori;
 • raportarea datelor și informatiilor privind generarea respectiv gestionarea deseurilor se face prin sistemele de raportare online dezvoltate de autoritatea centrala pentru protectia mediului astfel incat sa fie asigurata trasabilitatea deșeurilor.

________________________________________________________________________________

Demersuri privind modificarea si completarea OUG 196/2005

Martie 2016

Un nou proiect de Ordonanta privind modificarea si completarea OUG 196/2005 a fost supus dezbaterii publice de catre MMAP.

Eco-Rom Ambalaje a transmis punctul de vedere prin Asociatia Eco-Romania. Avand in vedere complexitatea propunerii de modificare si a punctelor de vedere exprimate, am selectat urmatoarele modificari principale:

 • observatii cu privire la completarea notei de fundamentare cu referire la situatia actuala din domeniul deseurilor de ambalaje si cu cerintele producatorilor/importatorilor si a OTR;
 • reiterarea clarificarii cadrului legal aplicabil trasabilitatii deseurilor si a activitatii de control, cererea de a elabora un act normativ care sa reglementeze actele necesare atestarii trasabilitatii, si validarea indeplinirii obiectivelor de valorificare prin incredintarea deseurilor valorificatorilor/reciclatorilor;
 • clarificarea diferentei dintre calitatea de contribuabil si cea de platitor, din perspectiva dispozitiilor Codului de procedura fiscala, pe care agentii economici o pot avea in relatia cu AFM;
 • instituirea penalitatii (si nu a contributiei) de 2lei/kg datorata de operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate, care distribuie pentru prima data pe piata nationala ambalaje de desfacere, si de operatorii economici care inchiriaza, sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje, pentru neconformarea cu obligatiile legale privind declararea bunurilor ambalate puse pe piata nationala respectiv nefinantarea sistemului de gestiune a deseurilor de ambalaje pentru indeplinirea obiectivelor minime de valorificare prin reciclare sau prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie;
 • reanalizarea cuantumului acestei contributii in situatia conformarii cu obligatiile legale privind declararea cantitatilor de ambalaje introduse pe piata ;
 • clarificarea modului in care vor fi validate „cantitatile efectiv valorificate” de catre producatorii care opteaza pentru realizarea obiectivelor in mod individual, respectiv de catre OTR in numele clientilor pentru care au preluat obligatiile, in sensul in care producatorul si OTR trebuie sa faca dovada predarii catre un operator economic autorizat reciclator/ valorificator a deseurilor gestionate de un colector autorizat. Conform interpretarii Directivei Europene Ambalaje si Deseuri de Ambalaje, punctul de masurare a reciclarii/ valorificarii a fost si va fi in continuare considerat la intrarea in instalatiile de reciclare/valorificare si interpretat corect ca stadiul indeplinirii obiectivelor;
 • o penalitate de 0,8lei/kg datorata atat de operatorii economici cat si de autoritatile locale care nu indeplinesc obligatiile de reciclare, respectiv de reducere cu 15% a cantitatilor de deseuri eliminate prin depozitare;
 • o penalitate care urmeaza a fi calculata pentru organizatiile de transfer de responsabilitate in cazul neindeplinirii obligatiilor de reciclare/valorificare, dar nu mai mult de 10% din cifra de afaceri anuala a acestora;
 • agrearea faptului ca penalitatile pentru operatorii economici se platesc numai in cazul neindeplinirii obiectivelor de valorificare pentru care nu au predat responsabilitatea unor operatori economici autorizati sau pentru cantitatile de ambalaje puse pe piata pe care nu le-au declarat in cadrul unor contracte de preluare de responsabilitate; completarea acestor situatii cu cea in care cantitatile de ambalaje puse pe piata nu mai sunt acoperite de transferul de responsabilitate prin incetarea contractului din culpa beneficiarului;
 • daca se va opta ca plata contributiei sa cada exclusiv in sarcina OTR daca acestea nu ating tintele corespunzatoare clientilor pentru care au preluat responsabilitatea indeplinirii obiectivelor legale, declararea semestriala a cantitatilor incredintate spre valorificare se va face per ansamblul intregului portofoliu de clienti ai OTR (global) iar nu nominal in beneficiul fiecaruia dintre clientii pentru care s-a preluat responsabilitatea indeplinirii obiectivelor legale (abordare caduca in acest nou context).

In cadrul acestui punct de vedere reprezentantii Eco-Rom Ambalaje au reiterat necesitatea mai multor demersuri esentiale referitoare la situatia anului 2015 si cea a anului 2016, precum:

 • suspendarea prevederilor art. 11 alin. (2) pana in momentul atingerii obiectivelor asumate de catre statul roman prin Directiva Cadru privind deseurile 98/2008 privind colectarea selectiva;
 • adoptarea unui moratoriu legal privind plata obligatiilor financiare aferente anului 2015 decurgand din neindeplinirea obiectivelor de reciclare, pana la implementarea unei solutii pe termen mediu si lung privind acest sistem;
 • stabilirea unui sistem vizand recuperarea cantitatilor deficitare pentru anul 2015 intr-un interval rezonabil de timp, luand in considerare faptul ca intr-o perioada in care exista amenintarea declansarii procedurii de infrigement pentru neindeplinirea obiectivelor, prioritatea autoritatilor centrale ar trebui sa fie colectarea cantitatilor necesare indeplinirii obiectivului si nu strangerea banilor la buget;
 • compensarea sumelor deja platite ca penalitate cu alte obligatii datorate bugetului general consolidat, in cazul producatorilor de ambalaje pentru care obiectivele sunt atinse in perioada de gratie acordata (a se vedea propunerea anterioara);
 • pana la implementarea celor mai bune solutii ce vor reiesi din propunerile si consultarile partilor interesate vizand imbunatatirea sistemului de gestiune a deseurilor de ambalaje, este necesara adoptarea unor masuri urgente pentru rezolvarea imediata a problemelor stringente, fara de care masurile pe termen mediu si lung nu vor putea resuscita un sistem de gestiune a deseurilor intrat in colaps. Aceste masuri vizeaza mobilizarea tuturor actorilor partipanti la sistemul de gestiune a deseurilor de ambalaje, incluzand dar nelimitandu-se la:
 • responsabilizarea autoritatilor locale prin esalonarea obligatiei de reducere a cantitatilor de deseuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare, astfel incat sa se atinga obiectivul asumat prin Directiva Cadru Deseuri pentru 2020, astfel: 20% in 2017, 30% in 2018, 40% in 2019, 50% in 2020 (de evidentiat in Anexa nr.2);
 • responsabilizarea tuturor generatorilor de deseuri privind obligativitatea colectarii separate la sursa a deseurilor de ambalaje generate; responsabilizarea operatorilor economici autorizati pentru gestionarea deseurilor de ambalaje prin instituirea obligativitatii de a functiona intr-o relatie contractuala cu OTR si/sau agenti economici responsabili, pentru toate cantitatile gestionate si de a asigura trasabilitatea.
 • deseurilor de ambalaje in conditiile legii, asigurandu-se astfel cresterea controlului si includerea tuturor cantitatilor in tintele anuale.

________________________________________________________________________________

Demersuri privind imbunatatirea sistemului de gestiune a deseurilor

Februarie 2016

Eco-Rom Ambalaje participa la:

 • conferinta organizata de MMAP si Revista Ecologic alaturi de reprezentanti ai OTR, colectori, operatori de salubritate, reciclatori/ valorificatori, producatori si propune o serie de masuri referitor la gestiunea deseurilor de ambalaje.
 • Grupul de lucru organizat de Asociatia Romana pentru Managementul Deseurilor (AMRD) si prezinta planul de masuri propuse privind imbunatatirea sistemului de gestionare a deseurilor de ambalaje pe termen scurt si mediu.
 • la invitatia MMAP, societatea participa la prima intalnire a Grupului comun de lucru cu autoritatile, producatori/ importatori, OTR si ONG.

Eco-Rom Ambalaje trimite catre MMAP, ANPM, AFM si GNM propuneri de imbunatatire a sistemului de gestionare a deseurilor de ambalaje din Romania.

________________________________________________________________________________

Demersuri referitoare la situatia neindeplinirii obligatiilor aferente anului 2015

Ianuarie 2016

Eco-Rom Ambalaje informeaza autoritatile despre situatia creata de primirea facturii storno din partea unui colector cu care Eco-Rom Ambalaje detinea relatii contractuale, prin care acele cantitati trebuie dislocate din raportea indeplinirii obiectivelor de reciclare si valorificare aferente anului 2015. Societatea solicita prelungirea termenului de raportare pana la clarificarea si solutionarea situatiei de catre autoritatile de mediu si judiciare si cere intalniri de urgenta cu autoritatile centrale de mediu pentru a agrea modalitatea de raportare anuala ca urmare a acestui incident.

Eco-Rom Ambalaje este invitata sa participe la dezbaterea publica organizata de MMAP, prilej cu care sustine urmatoarele puncte de vedere:

 • datele furnizate de catre OTR privind cantitatile de deseuri gestionate provin exclusiv de la colectorii autorizati cu care OTR au contracte;
 • gestionarea deseurilor este si in responsabilitatea autoritatilor centrale si locale si nu poate fi pusa doar in responsabilitatea producatorilor si OTR;
 • faptul ca nu s-au realizat o parte din obligatiile de reciclare nu inseamna ca sistemul OTR nu functioneaza deloc.

Noiembrie – Decembrie 2015

Eco-Rom Ambalaje a solicitat clarificari cu privire la raportarile lunare a cantitatilor declarate ca reciclate/ valorificate  catre/ in beneficiul operatorilor economici responsabili.

Eco-Rom Ambalaje a solicitat o intalnire catre autoritatile de mediu referitor la situatia creata pe piata colectorilor de deseuri de ambalaje prin care nu mai sunt livrate cantitati in sistemul de transfer de responsabilitate, necesare indeplinirii obligatiilor de reciclare pentru producatori/ importatori activi pe piata nationala.

________________________________________________________________________________

Demersuri privind proiectul de Ordonanta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor prevederi din OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Octombrie 2015

Eco-Rom Ambalaje a transmis punctul de vedere referitor la propunerile de modificare a OUG 196/2005 de la acea vreme lansate de autoritatile de mediu, constand in principal din urmatoarele:

 • clarificarea modului in care sunt controlate organizatiile de transfer de responsabilitate (OTR) prin reglementari clare in privinta trasabilitati deseurilor, a documentelor doveditoare si a verificarii acestora; realizarea unei proceduri clare de inspectie, avand in vedere ca activitatea OTR are la baza contracte de prestari servicii realizate de terti (colectori si valorificatori);
 • modificarea reglementarilor in privinta contributiei de 2lei/kg stabilita in sarcina producatorului in sensul impunerii acesteia numai in cazul neindeplinirii obiectivelor in mod individual, respectiv revizuirea cuantumului si a valorii totale a contributiei astfel incat sa reflecte atat realitatile pietei din Romania cat si bune practici din perspectiva altor state membre ale UE in acest domeniu;
 • in cazul in care producatorii/importatorii au optat pentru realizarea obiectivelor de valorificare prin transferul de responsabilitate, eventuale prejudicii cauzate bugetului Fondului pentru mediu cad exclusiv in sarcina OTR daca acestea nu ating tintele corespunzatoare clientilor pentru care au preluat responsabilitatea;
 • revizuirea si limitarea cuantumului si a valorii totale a contributiei si penalitatilor aferente pentru neindeplinirea obiectivelor de catre OTR, la sume care sa reflecte realitatea din piata si bune practici in aceasta materie, respectiv maxim 10% din cifra de afaceri a OTR. Aceasta propunere vine ca urmare a analizei impactului asociat al acestor contributii si penalitati in Romania, dar si din perspectiva experientei altor state membre ale UE in domeniu.
 • clarificarea modului in care vor fi validate „cantitatile efectiv valorificate” de OTR in numele clientilor pentru care au preluat obligatiile, in sensul in care OTR trebuie sa faca dovada predarii catre un operator economic autorizat reciclator/ valorificator a deseurilor provenite din ambalajele colectate.
 • in practica transferului de responsabilitate, exista posibilitatea incetarii activitatii sau intrarii in incapacitate de functionare a operatorilor economici autorizati pentru preluarea obligatiilor anuale de valorificare a deseurilor de ambalaje. Prin urmare, s-a propus ca operatorii economici responsabili sa poata transfera responsabilitatea pentru indeplinirea obiectivelor anuale in sarcina altui operator economic autorizat, intr-un interval maxim de timp de la data aparitiei acestei situatii independent de vointa lor.

Misiunea Eco-Rom Ambalaje

“Misiunea noastra este reciclarea deseurilor de ambalaje astfel incat Dumneavoastra sa va bucurati de deplina libertate in alegerea solutiilor de ambalare pentru produsele pe care le produceti si comercializati.

Noi lucram pentru a elimina orice bariera sau restrictie pe intreg lantul ambalajului contribuind astfel la dezvoltarea afacerii Dumneavoastra.”

citeste mai mult

UntitledInca din anul 2004, concomitent cu eforturile depuse in construirea unui sistem national durabil si performant capabil sa asigure si sa garanteze industriei romanesti precum si autoritatilor statului atingerea obiectivelor legale de valorificare si reciclare, Eco-Rom Ambalaje a dezvoltat constant portofoliul de servicii oferite clientilor sai. citeste mai mult

error: Content is protected !!